Strona główna Regulamin Sklepu

Kategorie

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.ckmwlokniarzsa.pl , prowadzony jest przez CKM Włókniarz S.A.z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127, NIP: 949-20-13-124, REGON: 240492684.
2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego CKM Włókniarz S.A. jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN). 
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
4. Wśród produktów dostępnych w sklepie znajdują się także produkty elektroniczne. Produkty elektroniczne obowiązują tylko w przypadku biletów. 
5. CKM Włókniarz S.A. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 
6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego CKM Włókniarz S.A. są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego CKM Włókniarz S.A. pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 
8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 
§ 2 Transakcja
 
1. Zamówienia w sklepie internetowym CKM Włókniarz S.A. można dokonywać poprzez: 
- stronę internetową http://store.ckmwlokniarzsa.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu, 
- telefonicznie poprzez numer kontaktowy z wyłączeniem produktów elektronicznych.
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 
3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu internetowego CKM Włókniarz S.A. musi zostać potwierdzone przez Kupującego. Weryfikacja zamówienia następuje po kliknięciu w specjalnie wygenerowany link, który jest dostarczany Kupującemu drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym dokonanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. 
4. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 14 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego CKM Włókniarz S.A.. W przypadku gdy brak jest potwierdzenia zamówienia, a kupujący podał swój numer telefonu, w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia konsultant CKM Włókniarz S.A. skontaktuje się z kupującym celem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli jego działania nie przyniosą skutku, zlecenie zostanie anulowane.
5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 
6. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, CKM Włókniarz S.A. po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. CKM Włókniarz S.A. oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jego koszt. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby CKM Włókniarz S.A.: Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, CKM Włókniarz S.A. zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. Zwrot zakupionych produktów elektronicznych może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku jeśli zdarzenie, na które obowiązuje bilet elektroniczny, na dzień dokonania zwrotu nie nastąpiło jednak nie później niż 14 dni od daty zakupu. W przypadku zmiany terminu rozgrywania wydarzenia za datę wydarzenia przyjmuje się nowy termin jego realizacji.  
7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto CKM Włókniarz S.A.) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem lub kartą kredytową) w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki przez Sprzedającego i uznania zwrotu.
8. Zakup produktów elektronicznych możliwy jest tylko i wyłącznie za pomocą płatności elektronicznych. W sytuacji kiedy w zamówieniu, oprócz produktów elektronicznych znajdują się także produkty innego typu, konieczność uregulowania zapłaty poprzez płatności pozostaje w mocy.
9. Istnieje możliwość łączenia w jednym zamówieniu produktów elektronicznych oraz produktów określanych jako nieelektroniczne. Zamówienie obejmujące tylko produkty elektroniczne nie obejmuje żadnych kosztów dostawy. Przy zamówieniu łączonym, koszty dostawy obejmują produkty nie elektroniczne.
10. Zamówienia obejmujące produkty elektroniczne realizowane jest dopiero po wpłynięciu środków na konto Sprzedającego. Brak środków na koncie Sprzedającego przed wystąpieniem wydarzenia, na które upoważnia produkt elektroniczny jest jednoznacznie z brakiem możliwości otrzymania produktu. Wpłynięcie środków na konto Sprzedającego po dacie wydarzenia, co wiązało się z brakiem otrzymania produktu przez Kupującego, powoduje zwrot środków do Kupującego. Za datę wydarzenia przyjmuje się datę rundy lub datę wspólnie ustaloną przez strony meczu po akceptacji Ekstraligi Żużlowej.
11. Sprzedający nie odpowiada za czas realizacji transferu środków płatniczych wykonywanych przez zewnętrzne instytucje takie jak: banki, systemy płatności elektronicznych czy też operatorzy kart kredytowych. 
 
§ 3 Płatność
 
1. W sklepie internetowym CKM Włókniarz S.A.  istnieje możliwość płatności w następujący sposób: 
- Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) z wyłączeniem zamówień zawierających produkty elektroniczne, 
- Przelew bankowy z wyłączeniem zamówień zawierających produkty elektroniczne,
- Za pośrednictwem systemu PayU  (e-przelew, karta kredytowa, karta debetowa) z włączeniem zamówień zawierających produkty elektroniczne.
2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. 
 
§ 4 Dostawa
 
1. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z  firmą kurierską.
2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. 
3. Produkty elektroniczne objęte są darmową dostawą. 
4. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi CKM Włókniarz S.A.. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie CKM Włókniarz S.A. zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji. 
 
§ 5 Postanowienia końcowe
 
1. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez CKM Włókniarz S.A. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i zapoznałem/am się z Polityką prywatności CKM Włókniarz S.A.  
3. Kupujący akceptuje politykę prywatności sklepu dostępną pod adresem: http://sklep.ckmwlokniarzsa.pl/polityka-prywatnosci